Impressum

Izdavač web stranice

Bayer d.o.o. Sarajevo, koje zastupa Irfan Siručić, direktor društva

Trg solidarnosti 2A
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 941 600
Fax: +387 33 788 840

Registarski br.: 66222
Poreski br.: 4200936330006

© Copyright Bayer d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina