Impressum

Väljaandja:

Bayer Nordic
Keda esindab: Christiane Temminghoff

Toimetaja:

Bayer OÜ
Lõõtsa 12
Tallinn, Eesti
Tel: +372 655 8565
E-post: info@bayer.ee

Eesti äriregistri kanne: 11527064
Käibemaksumaksu identifitseerimisnumber: EE101248211


© Bayer Nordic All rights reserved