Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Kyleena® 19,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun
levonorgestreeli
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

1. Mikä Kyleena on ja mihin sitä käytetään

Kyleena-valmistetta käytetään raskauden ehkäisyyn jopa viiden vuoden ajan.

Kyleena on T:n muotoinen hormonikierukka, josta vapautuu asetuksen jälkeen hitaasti pieniä määriä levonorgestreelihormonia kohtuun.

Kyleena-valmisteen toiminta perustuu siihen, että se vähentää kohdun limakalvon kuukausittaista kasvua ja sitkistää kohdunsuun limaa. Näin siittiöt eivät pääse kohtaamaan eivätkä hedelmöittämään munasolua.

Ylös

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Kyleena-valmistetta

Yleistä

Ennen kuin voit aloittaa Kyleena-valmisteen käytön, terveydenhuollon ammattilainen esittää sinulle kysymyksiä aiemmasta terveydentilastasi.

Tässä pakkausselosteessa mainitaan useita tilanteita, joissa Kyleena tulee poistaa tai joissa sen ehkäisyteho saattaa olla heikentynyt. Tällöin täytyy joko pidättäytyä yhdynnästä tai käyttää kondomia tai muuta estemenetelmää.

Kuten muutkaan hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, Kyleena ei suojaa HI-virukselta (AIDS) tai muilta seksitaudeilta.

Kyleena ei sovellu käytettäväksi jälkiehkäisyyn (yhdynnän jälkeiseen ehkäisyyn).

ÄLÄ käytä Kyleena-valmistetta

 • jos olet raskaana (ks. kohta "Raskaus, imetys ja hedelmällisyys")
 • jos sinulla on parhaillaan tai on toistuvasti ollut sisäsynnytintulehdus
 • jos sinulla on tila, joka altistaa lantion alueen tulehduksille
 • jos sinulla on alempien synnytinelinten tulehdus (emättimen tai kohdunkaulan tulehdus)
 • jos sinulla on ollut synnytyksen, abortin tai keskenmenon jälkeen kohtutulehdus kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana
 • jos sinulla on parhaillaan kohdunkaulan solumuutos
 • jos sinulla on tai sinulla epäillään olevan syöpä kohdunkaulassa tai kohdussa
 • jos sinulla on kasvaimia, joiden kasvu on riippuvainen progestiinihormoneista, esim. rintasyöpä
 • jos sinulla on selvittämätön kohtuverenvuoto
 • jos sinulla on kohdun tai kohdunkaulan poikkeavuus tai kohtuonteloa painava myooma
 • jos sinulla on akuutti maksasairaus tai maksakasvain
 • jos olet allerginen levonorgestreelille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen kuin käytät Kyleena-valmistetta, jos sinulla:

 • on diabetes; yleensä ei ole tarvetta muuttaa Kyleena-valmistetta käyttävien diabeetikkojen hoitoa, mutta terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tarkistaa asia
 • on epilepsia; hormonikierukan asetus tai poisto saattaa laukaista epileptisen kohtauksen
 • on ollut kohdunulkoinen raskaus.

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa myös, jos jokin seuraavista esiintyy ennen Kyleena-valmisteen käyttöä tai ensimmäistä kertaa Kyleena-valmisteen käytön aikana:

 • migreeni, johon liittyy näköhäiriöitä tai muita oireita, jotka saattavat viitata ohimenevään aivoverenkiertohäiriöön (verenkierto aivoissa estyy väliaikaisesti)
 • poikkeuksellisen voimakas päänsärky
 • keltaisuus (ihon, silmänvalkuaisten ja/tai kynsien kellertävä väri)
 • voimakas verenpaineen nousu
 • vakava valtimoperäinen sairaus, kuten aivohalvaus tai sydäninfarkti.

Seuraavat oireet ja merkit voivat johtua kohdunulkoisesta raskaudesta ja sinun tulisi viipymättä ottaa yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen (ks. myös kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”):

 • kuukautisesi ovat ensin jääneet pois, minkä jälkeen ilmenee jatkuvaa vuotoa tai kipuja
 • sinulla on kovia tai jatkuvia alavatsakipuja
 • sinulla on tavallisia raskauden oireita, mutta myös verenvuotoa ja sinua pyörryttää
 • raskaustesti on positiivinen.

Ota välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos jokin seuraavista esiintyy (ks. myös kohta 4):

 • voimakasta kipua (kuten kuukautiskipu) tai runsasta vuotoa asettamisen jälkeen tai sinulla on kipua/verenvuotoa, joka jatkuu pidempään kuin muutaman viikon. Tämä voi olla merkki tulehduksesta, kohdun seinämän puhkeamisesta tai siitä, että Kyleena ei ole oikein paikoillaan.
 • et enää tunne lankoja emättimessäsi; tämä voi olla merkki hormonikierukan ulostyöntymisestä tai kohdun seinämän puhkeamisesta. Voit tarkistaa itse että langat ovat paikoillaan, esimerkiksi kuukautisten jälkeen laittamalla sormi varovasti emättimeesi ja tunnustelemalla lankoja emättimesi pohjasta läheltä kohdunsuuta, mutta varo vetämästä langoista, sillä voit vahingossa vetää Kyleena-kierukan ulos. Käytä jotakin estemenetelmää lisäehkäisynä (esim. kondomit) kunnes terveydenhuollon ammattilainen on tarkistanut että Kyleena on edelleen paikoillaan.
 • sinä tai kumppanisi tunnette Kyleena-valmisteen alaosan; älä ole tällöin yhdynnässä ennen kuin terveydenhuollon ammattilainen on tarkistanut, että hormonikierukka on edelleen paikoillaan.
 • kumppanisi tuntee poistolangat yhdynnän aikana
 • epäilet olevasi raskaana
 • sinulla on jatkuvaa vatsakipua, kuumetta tai epätavallista vuotoa emättimestä, joka voi olla merkki infektiosta; infektiot täytyy hoitaa heti
 • yhdyntä sattuu tai tuntuu epämiellyttävältä; tämä voi olla merkki esimerkiksi infektiosta tai ettei Kyleena ole oikein paikoillaan
 • kuukautisesi muuttuvat äkillisesti (esimerkiksi aiemmin niukat tai poisjääneet kuukautiset muuttuvat runsaiksi, sinulla alkaa jatkuva vuoto tai tunnet jatkuvaa kipua); tämä voi olla merkki siitä, ettei Kyleena ole oikein paikoillaan tai että se on työntynyt ulos.

Terveyssiteiden käyttö on suositeltavaa. Jos käytät tamponeja tai kuukuppia, vaihda ne varovasti, jotta et vedä Kyleena-valmisteen poistolangoista. Jos epäilet, että olet vetänyt Kyleena-valmisteen pois paikaltaan (katso mahdolliset merkit yllä olevasta luettelosta), vältä yhdyntää tai käytä estemenetelmää (kuten kondomia) ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Psyykkiset häiriöt
Jotkut hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, myös Kyleena-valmistetta käyttävät naiset ovat ilmoittaneet masennuksesta tai masentuneesta mielialasta. Masennus voi olla vakavaa ja aiheuttaa toisinaan myös itsetuhoisia ajatuksia. Jos koet mielialan muutoksia ja masennusoireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jotta voit saada neuvontaa.

Lapset ja nuoret

Kyleena-valmiste ei ole tarkoitettu käytettäväksi ennen kuukautisten alkamista.

Muut lääkevalmisteet ja Kyleena

Kerro terveydenhuollon ammattilaiselle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Kyleena-valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana.
Joillakin naisilla kuukautiset jäävät pois Kyleena-valmisteen käytön aikana. Kuukautisten poisjääminen ei ole välttämättä merkki raskaudesta. Jos kuukautisesi jäävät pois ja sinulla on muita raskauden oireita, sinun tulisi käydä terveydenhuollon ammattilaisen tutkimuksessa ja tehdä raskaustesti.

Jos sinulla ei ole ollut kuukautisia kuuteen viikkoon ja epäilet raskautta, harkitse raskaustestin tekemistä. Jos vastaus on negatiivinen eikä sinulla ole muita raskauteen viittaavia oireita, testiä ei tarvitse uusia.

Jos tulet raskaaksi Kyleena-valmisteen ollessa paikallaan, ota välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen valmisteen poistamiseksi. Poisto voi aiheuttaa keskenmenon.

Kuitenkin, jos Kyleena-valmiste jätetään paikalleen raskauden aikana, keskenmenon riskin lisäksi myös ennenaikaisen synnytyksen riski on suurentunut. Jos Kyleena-valmistetta ei voida poistaa, keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa raskauden jatkamiseen liittyvistä hyödyistä ja riskeistä ja hormonin mahdollisesta vaikutuksesta kehittyvään vauvaan.

Jos haluat tulla raskaaksi, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen poistaaksesi Kyleena-valmisteen.

Kohdunulkoinen raskaus

Raskaaksi tuleminen on melko harvinaista Kyleena-valmistetta käytettäessä. Jos kuitenkin tulet raskaaksi käyttäessäsi Kyleena-valmistetta, kohdunulkoisen raskauden riski (raskauden kehittyminen kohdun ulkopuolella) on kohonnut. Riski on suurempi naisilla, joilla on ollut aiemmin kohdunulkoinen raskaus, munanjohtimen leikkaus tai lantion alueen tulehdus. Kohdunulkoinen raskaus on vakava tila, joka vaatii välitöntä lääkärin hoitoa (ks. kohta 2.  Varoitukset ja varotoimet)  ja sillä saattaa olla vaikutusta myöhempään hedelmällisyyteen.

Imetys

Kyleena-valmistetta voi käyttää imetyksen aikana. Levonorgestreelin (Kyleena-valmisteen vaikuttavan aineen) on todettu erittyvän pieninä määrinä imettävien naisten rintamaitoon. Sen ei ole kuitenkaan todettu vaikuttavan haitallisesti lapsen kasvuun tai kehitykseen eikä rintamaidon määrään tai laatuun.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyys palaa entiselleen Kyleena-valmisteen poiston jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kyleena-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Kyleena-valmistetta käytetään


Kyleena-valmisteen asetus

Kyleena voidaan asettaa joko:

 • seitsemän päivän kuluessa kuukautisvuodon alkamisesta
 • välittömästi ensimmäisellä raskauskolmanneksella tapahtuneen keskenmenon tai tehdyn abortin jälkeen jos tiedetään, ettei sukupuolielinten tulehduksia ole
 • synnytyksen jälkeen vasta, kun kohtu on palautunut alkuperäiseen kokoonsa, kuitenkin aikaisintaan 6 viikon kuluttua synnytyksestä (katso kohta 4. ”Mahdolliset haittavaikutukset – " kohta" Kohdun seinämän puhkeaminen”).

Asetusta edeltävään terveydenhuollon ammattilaisen tarkastukseen voi sisältyä:

 • papa-koe
 • rintojen tutkiminen
 • tarvittaessa muita kokeita esim. tulehdusten ja seksitautien toteamiseksi. Terveydenhuollon ammattilainen tekee myös gynekologisen tutkimuksen kohdun asennon ja koon määrittämiseksi.

Gynekologisen tutkimuksen jälkeen:

 • emättimeen asetetaan tähystin ja kohdunkaula voidaan puhdistaa antiseptisella liuoksella. Sen jälkeen Kyleena asetetaan kohtuun ohuen, taipuisan muoviputken avulla (asetinputki). Kivun lieventämiseksi voidaan tarvittaessa käyttää kohdunkaulan paikallispuudutusta.
 • jotkut naiset saattavat tuntea huimausta tai pyörtyä hormonikierukan asetuksen aikana tai asetuksen tai poiston jälkeen.
 • asetuksen aikana tai heti sen jälkeen saattaa esiintyä hieman verenvuotoa tai kipua.

Asetuksen jälkeen lääkärin tulisi antaa sinulle potilaan muistutuskortti seurantatutkimuksia varten. Ota kortti mukaan vastaanottokäynneille.

Seuranta:

Kyleena-valmiste tulisi tarkistuttaa 4-6 viikkoa asetuksesta ja sen jälkeen säännöllisesti, vähintään vuosittain. Lääkärisi päättää, kuinka usein ja millaisia tarkastuksia tarvitaan juuri sinun tapauksessa. Ota mukaan joka vastaanottokäynnille potilaan muistutuskortti, jonka olet saanut lääkäriltäsi.

Kyleena-valmisteen poisto

Kyleena täytyy poistaa viimeistään viidennen käyttövuoden lopussa, minkä jälleen raskaus on mahdollinen.
Terveydenhuollon ammattilainen voi poistaa Kyleena-valmisteen helposti milloin tahansa. Jotkut naiset saattavat tuntea huimausta tai pyörtyä hormonikierukan poiston aikana tai jälkeen. Saatat tuntea hieman kipua ja sinulla voi olla verenvuotoa Kyleena-valmisteen poiston aikana.
Jos raskautta ei toivota, Kyleena-valmistetta ei tule poistaa kuukautisten seitsemännen päivän jälkeen, paitsi jos käytetään jotain muuta ehkäisymenetelmää (esim. kondomit), jonka käyttö aloitetaan vähintään seitsemän päivää ennen poistoa.
Jos sinulla on epäsäännölliset kuukautiset tai sinulla ei ole kuukautisia, estemenetelmään perustuva ehkäisy tulee aloittaa seitsemän päivää ennen hormonikierukan poistoa.
Uusi Kyleena voidaan asettaa heti poiston jälkeen, jolloin lisäehkäisyä ei tarvita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Ylös

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos huomaat jonkin seuraavista oireista:

 • allergisia reaktioita, kuten ihottumaa, nokkosihottumaa (urtikaria) ja angioedeemaa (esim. silmien, suun tai kurkun äkillistä turvotusta).

Katso myös kohdasta 2, milloin sinun tulee ottaa välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Seuraavassa on lueteltu mahdolliset haittavaikutukset niiden yleisyyden mukaan:

Hyvin yleiset haittavaikutukset: voi esiintyä yli 1 henkilöllä kymmenestä

 • päänsärky
 • vatsakipu / lantion alueen kipu
 • akne / rasvainen iho
 • vuodon muutokset, mukaan lukien kuukautisvuodon lisääntyminen ja vähentyminen, tiputteluvuoto, harvat kuukautiset ja kuukautisten pois jääminen (ks. myös kohta "Epäsäännöllinen vuoto tai harvat kuukautiset")
 • munasarjakysta (ks. myös kohta "Munasarjakysta")
 • ulkoisten sukupuolielinten tai emättimen tulehdus (vulvovaginiitti).

Yleiset haittavaikutukset: voi esiintyä alle 1 henkilöllä kymmenestä

 • masentunut mieliala / masennus
 • libidon väheneminen
 • migreeni
 • huimaus
 • pahoinvointi
 • hiustenlähtö
 • sisäsynnytintulehdus
 • kuukautiskivut
 • rintojen kipu/arkuus
 • hormonikierukan poistuminen (täydellinen tai osittainen) – (ks. kohta "Ulostyöntyminen")
 • valkovuoto
 • painonnousu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset: voi esiintyä alle 1 henkilöllä sadasta

 • lisääntynyt karvoitus.
 • kohdun seinämän puhkeaminen (ks. myös " kohta "Kohdun seinämän puhkeaminen").

.

Tiettyjen mahdollisten haittavaikutusten kuvaus:

Epäsäännöllinen vuoto tai harvat kuukautiset

Kyleena vaikuttaa todennäköisesti kuukautiskiertoosi. Se saattaa muuttaa kuukautiskiertoasi niin, että sinulla on tiputteluvuotoa (vähäistä vuotoa), epäsäännölliset, lyhyemmät tai pidemmät kuukautiset, niukempi tai runsaampi kuukautisvuoto tai ei vuotoa ollenkaan.

Sinulla voi olla vuotoa tai tiputteluvuotoa kuukautisten välillä, etenkin ensimmäisten 3–6 kuukauden aikana. Vuoto saattaa aluksi olla runsaampaa kuin ennen.

On todennäköistä, että vuotopäivien määrä kuukaudessa vähitellen vähenee. Joillakin naisilla kuukautiset jäävät lopulta kokonaan pois.

Hormonin vaikutuksesta kuukausittaista limakalvon paksuuntumista ei välttämättä enää tapahdu. Tämän vuoksi mitään ei voi vuotaa ulos kuukautisvuotona. Se ei yleensä tarkoita, että vaihdevuodet ovat alkaneet tai että olet raskaana. Omat hormonitasosi pysyvät tavallisesti normaaleina.

Kun Kyleena on poistettu, kuukautisten pitäisi palautua pian normaaleiksi.

Lantion alueen tulehdus

Kyleena ja sen asetin ovat steriilejä. Tästä huolimatta asetuksen ja sitä seuraavien 3 viikon aikana lantion alueen tulehduksen (kohdun limakalvojen ja munanjohtimien tulehduksen) riski on kohonnut.
Hormonikierukan käyttäjien synnytinelinten tulehdukset liittyvät usein sukupuolitauteihin. Tulehdusriski on suurempi, jos sinulla tai kumppanillasi on useita seksikumppaneita tai jos sinulla on aiemmin ollut sisäsynnytintulehdus.
Lantion alueen tulehdukset on hoidettava välittömästi.
Lantion alueen tulehduksella, kuten sisäsynnytintulehduksella, voi olla vakavat seuraukset, ja se saattaa heikentää hedelmällisyyttä ja lisätä kohdunulkoisen raskauden riskiä tulevaisuudessa. Erittäin harvoin pian asetuksen jälkeen voi esiintyä vakava tulehdus tai verenmyrkytys (hyvin vakava tulehdus, joka saattaa johtaa kuolemaan).
Kyleena on poistettava, jos sinulla on toistuvia sisäsynnytintulehduksia tai jos tulehdus on vakava tai se ei reagoi hoitoon.

Ulostyöntyminen

Kohdun lihasten supistelu kuukautisten aikana voi joskus työntää hormonikierukan pois paikaltaan tai kokonaan ulos kohdusta. Ulostyöntyminen on mahdollista, jos olet ylipainoinen asetuksen aikaan tai sinulla on aiemmin ollut runsaat kuukautiset. Mikäli Kyleena ei ole paikallaan, se ei mahdollisesti enää ehkäise raskautta, joten raskauden mahdollisuus on suurentunut.

Jos kierukka  on kokonaan tai osittain poistunut, se ei enää ehkäise raskautta. Ulostyöntymisen mahdollisia oireita ovat kipu ja epänormaali vuoto. On myös mahdollista ettet huomaa Kyleena-valmisteen poistuneen. Yleensä kuukautisvuoto vähenee Kyleena-valmisteen käytön aikana, joten vuodon lisääntyminen saattaa olla merkki kierukan ulostyöntymisestä. Katso kohta 2 "Varoitukset ja varotoimet" miten tarkistetaan, että Kyleena on paikallaan ja miten toimia mikäli epäilet, että Kyleena ei ole enää paikallaan.

Kohdun seinämän puhkeaminen

Kohdun seinämään tunkeutumista tai kohdun seinämän puhkeamista voi esiintyä Kyleena-valmisteen asetuksen aikana, vaikka se voidaankin joskus havaita vasta myöhemmin. Kohtuontelon ulkopuolelle joutuneen Kyleena-valmisteen raskaudenehkäisyteho on heikentynyt, ja se on poistettava mahdollisimman pian. Kyleena-valmisteen poistamiseen voidaan tarvita leikkausta. Kohdun seinämän puhkeamisriski on suurentunut imettävillä naisilla ja naisilla, joille asetus tehdään synnytyksen jälkeisten 36 viikon aikana. Naisilla, joiden kohtu on kiinnittynyt ja kallistunut taaksepäin (huonosti liikkuva taaksepäin kallistunut kohtu), voi ehkäisimen aiheuttaman puhkeamisen riski olla suurentunut. Jos epäilet kohdun seinämän puhkeamista, kysy välittömästi neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta ja kerro, että sinulle on asetettu Kyleena-valmiste. Erityisesti, jos keskustelet henkilön kanssa, joka ei ole asettanut Kyleena-valmistetta sinulle.

Munasarjakysta

Koska Kyleena-valmisteen ehkäisyteho perustuu pääasiassa paikalliseen vaikutukseen kohdussa, ovulaatio (munasolun irtoaminen munasarjasta) tapahtuu yleensä myös Kyleena-valmisteen käytön aikana. Joskus saattaa kehittyä munasarjakysta. Useimmiten ne ovat täysin oireettomia.

Munasarjakystat voivat tarvita lääkärin hoitoa tai vielä harvemmin leikkausta, mutta useimmiten ne häviävät itsekseen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ylös

5. Kyleena-valmisteen säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä avaa läpipainopakkausta. Vain terveydenhuollon ammattilainen saa avata pakkauksen.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Ylös

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Kyleena sisältää

Vaikuttava aine on levonorgestreeli. Yksi kohtuun tarkoitettu depotlääkevalmiste sisältää 19,5 mg levonorgestreelia.

Muut aineet ovat:

 • polydimetyylisiloksaanielastomeeri
 • piidioksidi, kolloidinen, vedetön
 • polyeteeni
 • bariumsulfaatti
 • polypropeeni
 • kupariftalosyaniini
 • hopea.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kyleena on T:n muotoinen hormonikierukka (depotlääkevalmiste, kohtuun). Valkoisen T‑rungon pystysuorassa osassa on levonorgestreelia sisältävä sylinteri. Kaksi sinistä poistolankaa on kiinnitetty pystysuoran osan alaosassa sijaitsevaan lenkkiin. Pystysakara sisältää lisäksi hopearenkaan, joka sijaitsee lähellä vaakasakaroita. Hopearengas näkyy ultraäänitutkimuksessa.

Pakkauskoot:

 • 1 x 1 depotlääkevalmiste
 • 5 x 1 depotlääkevalmiste

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

 • Itävalta, Belgia, Tshekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia: Kyleena

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.09.2021

Muut tiedonlähteet

Yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot tästä lääkevalmisteesta on saatavilla skannaamalla älypuhelimella QR-koodi, joka löytyy pakkausselosteesta, ulkopakkauksesta ja potilaan muistutuskortista. Samat tiedot on saatavilla internetosoitteesta www.pi.bayer.com/kyleena/fi tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kotisivuilta www.fimea.fi