Impressum

Izdavač

Bayer d.o.o.
zastupano po Igoru Šalatu, direktoru

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 56386591827

Tel.: +385 1 6599 900

Kompanija je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
pod matičnim brojem 080007388, MB: 1137247, šifra djelatnosti 51550.

Temeljni kapital iznosi 687.700,00 euro i uplaćen je u cijelosti.

Račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10.
IBAN: HR5123600001102836393
 

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska
 

MA-MIR-HR-0037-1
27 Oct 2023