13,5 mg vartojimo į gimdos ertmę sistema
levonorgestrelis

Privatumo pareiškimas

Šią svetainę (toliau – svetainė) teikia "UAB Bayer" (toliau – mes). Norėdami gauti daugiau informacijos apie svetainės teikėją, žr. mūsų leidimo duomenis.

Asmens duomenų tvarkymas

Toliau pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų Svetaine. Jei kituose skyriuose nenurodyta kitaip, teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis yra mūsų pareiga leisti jums pasiekti pageidaujamas Svetainės funkcijas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 dalies (b) punktas).

Naudojimasis mūsų Svetaine

Prisijungimas prie mūsų Svetainės

Atidarius Svetainę jūsų naršyklė perduos tam tikrą informaciją į mūsų žiniatinklio serverį. Tai daroma techniniais sumetimais ir reikalinga tam, kad galėtumėte pasiekti pageidaujamą informaciją. Siekdami palengvinti prisijungimą prie Svetainės, mes renkame, trumpai saugome ir naudojame šiuos duomenis: 

 • IP adresą
 • Prisijungimo datą ir laiką
 • Laiko juostų skirtumą lyginant su Grinvičo vidutiniu laiku (GMT)
 • Užklausos turinį (konkrečios svetainės)
 • Prieigos būseną, HTTP būsenos kodą
 • Perduotų duomenų kiekį
 • Svetainės pageidaujamą prieigą
 • Naršyklės, kalbos nuostatas, naršyklės programinės įrangos operacinės sistemos ir plokštumos versiją


Be to, siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus, mes saugosime šiuos duomenis ribotą laikotarpį, kad neteisėtos prieigos prie mūsų serverių arba bandymo tai padaryti atveju galėtume pradėti asmens duomenų sekimo procesą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. (f)).

Slapukų nuostatos

Kas yra slapukai?

Šioje svetainėje naudojami vadinamieji „slapukai“. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, išsaugomi terminalo atmintyje jums besinaudojant naršykle. Juose saugoma tam tikra informacija (pvz., pageidaujamos kalbos arba svetainės nustatymai), kurią jūsų naršyklė gali (priklausomai nuo slapuko gyvavimo trukmės) perduoti mums, kai kitą kartą apsilankysite mūsų Svetainėje.

Kokius slapukus mes naudojame?

Naudojame dviejų skirtingų kategorijų slapukus: 1) funkcinius, be kurių sumažėtų Svetainės funkcionalumas, ir 2) pasirenkamus, kurie naudojami svetainės analizės ir rinkodaros tikslais. Toliau esančioje lentelėje pateikiamas išsamus mūsų naudojamų pasirenkamų slapukų aprašymas:

Sutikimo davimas

Slapukus naudojame tik gavę jūsų išankstinį sutikimą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. (a)). Pirmą kartą prisijungus prie mūsų Svetainės, pasirodys reklamjuostė, kurioje bus prašoma duoti sutikimą nustatyti pasirenkamus slapukus. Jei duosite savo sutikimą, į jūsų kompiuterį bus įdėtas slapukas ir, kol jis bus aktyvus, reklamjuostė rodoma nebus. Pasibaigus slapuko gyvavimo trukmei arba slapuką ištrynus, kitą kartą apsilankius Svetainėje vėl bus rodoma reklamjuostė ir vėl bus prašoma jūsų sutikimo.

Kaip neleisti nustatyti slapukų

Svetaine, savaime suprantama, galite naudotis ir nenustatę slapukų. Naršyklėje bet kuriuo metu galite sukonfigūruoti arba visiškai išjungti slapukų naudojimą. Tačiau tai atlikus kai kurios funkcijos gali būti nepasiekiamos arba gali suprastėti Svetainės patogumas ją naudoti. Pasirenkamų slapukų nustatymą galite išjungti bet kuriuo metu, naudodami atitinkamą išjungimo parinktį, nurodytą pirmiau pateiktoje lentelėje.

Svetainės analizė naudojant „Google“ programą

Savo Svetainėje naudojame žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google Inc.“, veikianti adresu 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Jungtinės Valstijos (toliau – Google).

Mūsų vardu „Google“ atliks naudojimosi Svetaine analizę. Būtent dėl šios priežasties naudojame pirmiau pateiktoje lentelėje išsamiau aprašytus slapukus. „Google“ renkama informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine (pvz., nukreipimo URL, jūsų lankomi tinklalapiai, naršyklės tipas, kalbos nustatymai, jūsų operacinė sistema, ekrano skiriamoji geba), bus perduota į JAV esantį „Google“ serverį, kuriame ji bus laikoma ir analizuojama. Vėliau mes anonimine forma gausime atitinkamus rezultatus. Šio proceso metu jūsų naudojimo duomenys nebus susieti su jūsų visu IP adresu. Savo svetainėje suaktyvinome „Google“ siūlomą IP adreso nuasmeninimo funkciją, kuri panaikins paskutinius 8 jūsų IP adreso skaitmenis (IPv4 tipas) arba paskutinius 80 bitų (IPv6 tipas). Be to, sudarydami specialias sutartis su „Google“, mes užtikriname tinkamą duomenų apsaugos lygį, susijusį su „Google“ duomenų tvarkymu JAV.

Savo sutikimo naudoti žiniatinklio analizės programą galite atsisakyti bet kuriuo metu, atsisiųsdami ir įdiegdami pateiktą „Google“ naršyklės papildinį arba administruodami pirmiau pateiktoje lentelėje esančius sutikimus; tokiu atveju į jūsų kompiuterį bus atsiųstas atsisakymo slapukas. Pasirinkus bet kurią iš parinkčių nebus leidžiama atlikti žiniatinklio analizės, kol naudosite naršyklę, kurioje įdiegtas minėtas papildinys, arba kol neištrinsite atsisakymo slapuko.

Daugiau apie „Google Analytics“ galite sužinoti perskaitę „Google Analytics“ naudojimo sąlygas, „Google Analytics“ privatumo ir duomenų apsaugos gaires bei „Google“ privatumo politiką.

Informacija apie šalutinį poveikį ir skundai dėl kokybės

Ši svetainė nėra skirta pranešti apie šalutinį poveikį, gydomojo poveikio trūkumą, su vaistais susijusias klaidas, šešėlinės rinkos produktus ir (arba) suklastotus vaistus, netinkamą vaisto vartojimą arba vartojimą ne pagal indikacijas, pateikti skundus dėl kokybės ir (arba) kitų klausimų, susijusių su „Bayer“ produktų saugumu ar kokybe. Jei norite pranešti apie šalutinį poveikį arba pateikti skundą dėl kokybės, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą (pvz., gydytoją arba vaistininką), vietos sveikatos priežiūros instituciją arba naudokite mūsų svetainę, skirtą pranešti apie nepageidaujamą šalutinį poveikį.

Jei vis dėlto pranešite mums apie nepageidaujamą šalutinį poveikį arba kreipsitės kitais klausimais, susijusiais su „Bayer“ produktų saugumu ar kokybe, būsime teisiškai įpareigoti apdoroti jūsų užklausą ir galime į jus kreiptis dėl paaiškinimo. Vėliau kompetentingoms sveikatos priežiūros institucijoms gali tekti pranešti apie jūsų pateiktus klausimus. Šiomis aplinkybėmis bus perduodama nuasmeninta jūsų informacija, t. y. jokia informacija, pagal kurią galite būti tiesiogiai identifikuoti, nebus perduodama. Mums taip pat gali tekti perduoti šiuos nuasmenintus pranešimus mūsų grupės įmonėms ir partneriams, su kuriais bendradarbiaujame, jei jie taip pat įpareigoti atitinkamai apie tai pranešti kompetentingoms sveikatos priežiūros institucijoms.
Daugiau informacijos apie duomenų privatumą ir pranešimą apie šalutinį poveikį galima rasti „Bayer“ privatumo pareiškime dėl farmakologinio budrumo duomenų.

Duomenų perdavimas tvarkymui pagal užsakymą

Tvarkydami jūsų asmens duomenis mes iš dalies naudosimės specializuotų paslaugų teikėjų paslaugomis. Šiuos paslaugų teikėjus kruopščiai atsirinkome, o jų darbą reguliariai stebime. Priklausomai nuo atitinkamos sudarytos duomenų tvarkytojo sutarties, paslaugų teikėjai tvarkys tik tuos asmens duomenis, kuriuos nurodysime mes, ir griežtai laikysis mūsų nurodymų.

Asmens duomenų tvarkymas už ES / EEE ribų

Tam tikra jūsų asmens duomenų dalis taip pat bus tvarkoma Europos Sąjungai (toliau – ES) arba Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE) nepriklausančiose šalyse, kurių taikoma duomenų apsauga gali būti mažesnio lygio nei Europos šalyse. Tokiais atvejais pasirūpinsime, kad jūsų asmens duomenims būtų taikomas pakankamas apsaugos lygis, pvz., sudarysime konkrečias sutartis su sutartiniais partneriais (kopija pateikiama pareikalavus) arba prašysime jūsų atskiro sutikimo duomenims apdoroti.

Informacija dėl jūsų teisių

Remiantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais, toliau nurodytos teisės jums priklauso visada:

 • Teisė gauti informaciją apie mūsų laikomus jūsų asmens duomenis;
 • Teisė prašyti pataisyti, ištrinti jūsų asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
 • Teisė nesutikti su tvarkymo sąlygomis savo ir teisėtų interesų, viešojo intereso ar profiliavimo vardan, nebent mes galime įrodyti, kad yra įtikinamų pateisinamų priežasčių, kurios yra svarbesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba, kad toks tvarkymas atliekamas siekiant pareikšti ar vykdyti teisinius reikalavimus arba juos užginčyti;
 • Teisė perkelti duomenis;
 • Teisė teikti skundą duomenų apsaugos institucijai;
 • Ateityje savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis galėsite atšaukti bet kuriuo metu. Jei norite sužinoti daugiau, žr. pirmiau pateiktus skyrius, kuriuose aprašomas asmens duomenų tvarkymas gavus jūsų sutikimą.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikite prašymą užpildę kontaktinę formą arba kreipkitės į toliau nurodytą mūsų įmonės duomenų apsaugos biurą.

Kontaktinė informacija

 Jei turite klausimų dėl duomenų privatumo, užpildykite pateiktą  kontaktinę formą arba susisiekite su mūsų įmonės duomenų apsaugos pareigūnu šiuo adresu:

Group Data Protection Officer
Bayer AG
51368 Leverkusen, Germany

„Bayer AG“ yra paskirta mūsų ne Europos juridinių asmenų atstove Europos Sąjungoje pagal BDAR 27 straipsnį. Su ja galite susisiekti šiuo adresu:

Data Privacy Representative
Bayer AG
51368 Leverkusen, Germany
El. paštas  mdp-representative@bayer.com

Privatumo pareiškimo pakeitimas

Kartais privatumo pareiškimą atnaujiname. Atnaujintas Privatumo pareiškimas bus skelbiamas mūsų Svetainėje. Bet kokie atlikti pakeitimai įsigalioja juos paskelbus mūsų Svetainėje. Dėl šios priežasties Svetainėje rekomenduojame lankytis reguliariai, kad visuomet žinotumėte apie galimus atnaujinimus.

Paskutinio atnaujinimo data: 1.15.2021.