Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Jaydess 13,5 mg intrauterint innlegg
levonorgestrel

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

1. Hva Jaydess er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Jaydess brukes som prevensjonsmiddel i opptil tre år.

Jaydess er et T-formet livmorinnlegg (intrauterint innlegg) som etter innsetting i livmoren sakte frigjør små mengder av hormonet levonorgestrel.

Jaydess hindrer graviditet ved at det reduserer månedlig vekst i livmorslimhinnen og ved å gjøre sekretet i livmorhalsen tykkere. Dette hindrer sædceller og egg i å komme i kontakt med hverandre og hindrer på denne måten sædcellers befruktning av egget.

Topp

2. Hva du må vite før du bruker Jaydess

Generelle merknader

Før du kan begynne å bruke Jaydess vil helsepersonell stille deg noen spørsmål om din personlige sykehistorie.

I dette pakningsvedlegget blir det beskrevet forskjellige situasjoner hvor Jaydess bør tas ut eller hvor prevensjonseffekten av Jaydess kan være redusert. I slike situasjoner bør du enten avstå fra samleie eller bruke kondom eller en annen såkalt barrieremetode.

På samme måte som andre prevensjonsmetoder med hormoner, beskytter ikke Jaydess mot HIV-infeksjon (AIDS) eller andre seksuelt overførbare sykdommer.

Jaydess er ikke egnet som nødprevensjon (postkoital prevensjon).

Bruk IKKE Jaydess dersom du:

 • er gravid (se avsnittet ”Graviditet, amming og fertilitet”)
 • har bekkeninfeksjon (infeksjon i kjønnsorganene hos kvinner) eller du har hatt dette flere ganger tidligere.
 • har en tilstand som er forbundet med økt risiko for å få underlivsinfeksjoner
 • har en infeksjon i nedre deler av kjønnsorganene (en infeksjon i skjeden eller i livmorhalsen)
 • har hatt en infeksjon i livmoren etter fødsel, etter avbrutt svangerskap eller etter spontanabort i løpet av de siste 3 månedene
 • har celleforandringer i livmorhalsen
 • har kreft eller mistenker kreft i livmorhalsen eller livmoren
 • har svulster der veksten er følsom overfor hormoner som kalles progestogener, f.eks. brystkreft
 • har blødning fra livmoren av ukjent årsak
 • har en misdannelse i livmorhalsen eller livmoren, inkludert myomer (muskelknuter) som påvirker livmorhulen
 • har leversykdom eller leversvulst
 • er allergisk overfor levonorgestrel eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med helsepersonell før du bruker Jaydess dersom du:

 • har diabetes. Vanligvis er det ingen grunn til å endre diabetesbehandlingen når du bruker Jaydess, men det kan hende helsepersonell vil kontrollere dette.
 • har epilepsi. Et anfall (epileptisk anfall) kan oppstå ved innsetting eller uttak av innlegg.
 • tidligere har vært gravid utenfor livmoren (ektopisk eller ekstrauterin graviditet).

I tillegg bør du rådføre deg med helsepersonell dersom du har noen av følgende tilstander før du bruker Jaydess eller de oppstår for første gang mens du bruker Jaydess:

 • migrene, med synsforstyrrelser eller andre symptomer som kan være tegn på forbigående hjerneinfarkt (midlertidig blokkering av blodforsyningen til hjernen).
 • uvanlig kraftig hodepine.
 • gulsott (gulfarget hud, det hvite i øyne og/eller negler).
 • markert økning i blodtrykket.
 • alvorlig sykdom i arteriene, f.eks. slag eller hjerteinfarkt.

Følgende tegn og symptomer kan bety at du er gravid utenfor livmoren og at du umiddelbart bør oppsøke helsepersonell (se også avsnittet ”Graviditet, amming og fertilitet”):

 • Menstruasjonene dine uteblir og deretter får du vedvarende blødninger eller smerter.
 • Du har kraftige eller vedvarende smerter i nedre del av magen.
 • Du har vanlige tegn på graviditet, men du har også blødninger og føler deg svimmel.
 • Du har tatt en graviditetstest som er positiv.

Ta umiddelbart kontakt med helsepersonell dersom noen av følgende tilstander oppstår (se også avsnitt 4). Informer om at du har et Jaydess-innlegg, dette er spesielt viktig dersom det ikke var samme person som satte det inn:

 • sterke smerter (menstruasjonslignende kramper) eller kraftige blødninger etter innsetting eller du har smerter/blødninger som varer i mer enn noen få uker. Dette kan for eksempel være et tegn på infeksjon, hull (perforasjon) i livmoren eller at Jaydess ikke er riktig plassert.
 • dersom du ikke lenger kan føle trådene i skjeden. Dette kan være et tegn på at innlegget er støtt ut eller det har oppstått hull (perforasjon) i livmoren. Du kan sjekke ved å forsiktig føre en finger inn i skjeden og kjenne om trådene er i nærheten av åpningen av livmorhalsen. Ikke dra i trådene da du ved et uhell kan trekke ut Jaydess. Bruk en såkalt barrieremetode som prevensjon (slik som kondom) inntil helsepersonell har sjekket at livmorinnlegget er riktig plassert.
 • dersom du eller din partner kan kjenne nedre del av Jaydess. Unngå samleie inntil helsepersonellet har sjekket at livmorinnlegget er riktig plassert.
 • dersom partneren din kan kjenne trådene under samleie.
 • dersom du tror du kan være gravid.
 • dersom du har vedvarende magesmerter, feber eller unormal utflod fra skjeden, noe som kan være tegn på infeksjon. Infeksjoner må behandles umiddelbart.
 • dersom du opplever smerte eller ubehag ved samleie. Dette kan for eksempel være tegn på infeksjon, cyster på eggstokkene eller at Jaydess ikke er riktig plassert.
 • dersom du får plutselige forandringer i menstruasjonen (f.eks. dersom du vanligvis pleier å ha liten eller ingen menstruasjonsblødning og du i stedet begynner å få vedvarende blødning eller smerte eller begynner å blø kraftig). Dette kan være tegn på at Jaydess ikke er riktig plassert eller at det er støtt ut.

Bruk av bind anbefales. Hvis du bruker tampong eller menstruasjonskopp, bør denne byttes forsiktig slik at du ikke drar i trådene til Jaydess. Hvis du tror du kan ha trukket Jaydess ut av riktig stilling (se listen over for mulige tegn), må du unngå samleie eller bruke en prevensjonsbarriere (for eksempel kondom) og kontakte helsepersonell.

Psykiatriske lidelser

Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Jaydess, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.

Barn og ungdom

Jaydess er ikke beregnet til bruk før første menstruasjonsblødning (menarke).

Andre legemidler og Jaydess

Snakk med helsepersonell dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet

Jaydess skal ikke brukes under graviditet.

Enkelte kvinner får ikke menstruasjon når de bruker Jaydess. Manglende menstruasjon er ikke nødvendigvis et tegn på graviditet. Dersom du ikke får menstruasjon og har andre symptomer på graviditet bør du kontakte helsepersonell for undersøkelse og graviditetstest.

Dersom du ikke får menstruasjon i løpet av 6 uker og er bekymret, kan du vurdere å ta en graviditetstest. Dersom denne er negativ, er det ingen grunn til å ta en ytterligere test med mindre du har andre tegn på graviditet.

Hvis du blir gravid med Jaydess på plass, bør du umiddelbart kontakte helsepersonell for å ta ut Jaydess. Uttakingen kan føre til spontanabort. Men dersom Jaydess forblir på plass under graviditeten, er ikke bare risikoen for spontanabort høyere, men også risikoen for for tidlig fødsel. Hvis Jaydess ikke kan tas ut, må du snakke med helsepersonell om fordelene og risikoen ved å fortsette graviditeten.

Hvis graviditeten fortsettes, vil du bli nøye overvåket under hele graviditeten, og du bør kontakte legen din umiddelbart dersom du opplever magekramper, magesmerter eller feber.

Jaydess inneholder et hormon, levonorgestrel, og det har vært isolerte rapporter om effekter på kjønnsorganene til jentefostre dersom de ble eksponert for livmorinnlegg med levonorgestrel mens de var i livmoren.

Dersom du ønsker å bli gravid bør du kontakte helsepersonell for å ta ut Jaydess.

Graviditet utenfor livmoren

Det er ikke vanlig å bli gravid når man bruker Jaydess. Dersom du blir gravid mens du bruker Jaydess, øker imidlertid risikoen for graviditet utenfor livmoren (har en såkalt ekstrauterin eller ektopisk graviditet). Kvinner som tidligere har vært gravide utenfor livmoren, som har hatt operasjon i egglederne eller underlivsinfeksjon har en større risiko for denne typen graviditet. Graviditet utenfor livmoren er en alvorlig tilstand som krever umiddelbar medisinsk oppfølging (for tegn og symptomer, se avsnitt 2, ”Advarsler og forsiktighetsregler”) og som kan påvirke fremtidig fertilitet.

Amming

Du kan bruke Jaydess under amming. Det er funnet små mengder levonorgestrel (virkestoffet i Jaydess) i melk hos kvinner som ammer. Det er imidlertid ikke sett negative effekter på vekst og utvikling hos spedbarn, eller på melkens mengde eller kvalitet.

Fertilitet

Fertiliteten går tilbake til det normale igjen etter at Jaydess er tatt ut.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Jaydess har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruk av maskiner.

Topp

3. Hvordan du bruker Jaydess

Begynne å bruke Jaydess

 • Før Jaydess settes inn, må det fastslås med sikkerhet at du ikke er gravid.
 • Du skal få Jaydess satt inn innen 7 dager etter første dag i menstruasjonen. Når Jaydess settes inn på disse dagene, virker den straks og vil hindre at du blir gravid. 
 • Hvis du ikke kan få Jaydess satt inn 7 dager etter begynnelsen av menstruasjonen, eller hvis menstruasjonen er uregelmessig, kan Jaydess settes inn på en hvilken som helst annen dag. I så fall må du ikke ha hatt samleie uten prevensjon siden din siste menstruasjon, og du må ha en negativ graviditetstest før innsetting. Dessuten kan det hende Jaydess ikke pålitelig vil forhindre graviditet med en gang. Derfor bør du bruke en barriereprevensjon (som kondom) eller la være å ha vaginalt samleie i de første 7 dagene etter at Jaydess er satt inn.
 • Jaydess er ikke egnet som nødprevensjon (prevensjon etter samleie).

Begynne å bruke Jaydess etter å ha født

 • Jaydess kan settes inn etter en fødsel, når livmoren har fått tilbake sin normale størrelse, men ikke tidligere enn 6 uker etter fødselen (se avsnitt 4 “Mulige bivirkninger - Hull (perforasjon) i livmoren”).
 • Se også “Begynne å bruke Jaydess” over, for hva du ellers må vite om tidspunktet for innsetting.

Begynne å bruke Jaydess etter en abort

Jaydess kan settes inn umiddelbart etter en abort, hvis graviditeten varte i mindre enn 3 måneder, forutsatt at det ikke er noen infeksjon i genitaliene. Jaydess vil da virke med det samme.

Bytte ut Jaydess

Jaydess kan byttes ut med en ny Jaydess når som helst i menstruasjonssyklusen. Jaydess vil da virke med det samme.

Bytte fra et annet prevensjonsmiddel (som kombinert hormonprevensjon, implantat)

 • Jaydess kan settes inn umiddelbart hvis det er rimelig sikkert at du ikke er gravid.
 • Hvis det har gått mer enn 7 dager siden din siste menstruasjonsblødning begynte, skal du ikke ha vaginalt samleie, eller du må bruke annen prevensjon i tillegg, i de neste 7 dagene.

Innsetting av Jaydess

En undersøkelse utført av helsepersonell før innsetting kan omfatte:

 • en celleprøve fra livmorhalsen (Papanicolau test)
 • undersøkelse av brystene
 • andre tester, f.eks. tester for infeksjoner, inkludert seksuelt overførbare sykdommer, graviditetstest, dersom dette er nødvendig. Helsepersonellet vil også foreta en gynekologisk undersøkelse for å fastslå livmorens plassering og størrelse.

Etter en gynekologisk undersøkelse:

 • Et instrument som kalles spekulum settes inn i skjeden, og livmorhalsen vaskes med en desinfiserende oppløsning. Jaydess settes deretter inn i livmoren ved å bruke et tynt, fleksibelt rør (innføringshylsen). Det kan gis lokalbedøvelse i livmorhalsen før innsetting. 
 • Noen kvinner føler seg svimle eller besvimer mens Jaydess settes inn, eller etter at det er satt inn eller tatt ut.
 • Du kan få noen smerter eller blødninger når innlegget settes inn eller umiddelbart etter innsetting.

Etter innsetting av Jaydess skal du få et pasientkort fra legen der oppfølgingsundersøkelser er oppført. Ta med dette kortet til hver avtalte time.

Oppfølgingsundersøkelse og når du må kontakte lege:
Du bør få kontrollert Jaydess 4–6 uker etter innsetting og deretter regelmessig, minst én gang i året. Legen din vil bestemme hvor ofte og hvilke undersøkelser som skal utføres i ditt tilfelle. Ta med pasientkortet du har fått av legen til hver avtalte time. I tillegg må du også kontakte lege dersom noen av symptomene som er beskrevet i avsnitt 2 “Advarsler og forsiktighetsregler” oppstår.

Uttak av Jaydess

Jaydess skal ikke tas ut senere enn mot slutten av det tredje året.

Helsepersonell kan på en enkel måte og når som helst ta ut Jaydess, og deretter er det mulig for deg å bli gravid. Noen kvinner føler seg svimle eller besvimer mens Jaydess tas ut eller etter at det er tatt ut. Du kan få noen smerter eller blødninger når Jaydess tas ut.

Fortsette med prevensjon etter fjerning

Hvis du vil unngå graviditet, bør Jaydess ikke tas ut etter den sjuende dagen i menstruasjonssyklusen, med mindre du bruker et annet prevensjonsmiddel (f.eks. kondom) i minst 7 dager før innlegget tas ut. 

Dersom du har uregelmessige menstruasjoner eller vanligvis ikke får menstruasjon, bør du bruke en såkalt barrieremetode som prevensjon i 7 dager før innlegget tas ut.

Et nytt Jaydess-innlegg kan også settes inn umiddelbart etter at det forrige er tatt ut. I slike tilfeller er det ikke behov for annen prevensjon i tillegg. Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke samme metode, kan du be legen om råd om andre pålitelige prevensjonsmetoder.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Ta umiddelbart kontakt med helsepersonell dersom du merker noen av følgende symptomer:

 • allergiske reaksjoner, inkludert utslett, urtikaria (elveblest) og angioødem (kan ses som plutselige hevelser i f.eks. øyne, munn og svelg)

Se også avsnitt 2 for mer informasjon om når du umiddelbart bør kontakte helsepersonell.

Bivirkningene nedenfor er listet etter hvor vanlige de er:

Svært vanlige bivirkninger: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer:

 • hodepine
 • smerter i mage/bekken
 • akne/uren hud
 • forandringer i blødningsmønsteret, inkludert økt og redusert menstruasjonsblødning, sporblødninger, uregelmessige menstruasjoner og manglende blødning (se også avsnittet nedenfor om uregelmessige og mindre hyppige blødninger)
 • cyster på eggstokkene (se også avsnittet nedenfor om cyster på eggstokkene)
 • betennelse i ytre kjønnsorganer og skjeden (vulvovaginitt)

Vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer

 • nedstemthet/depresjon
 • nedsatt seksuell lyst
 • migrene
 • kvalme
 • hårtap
 • infeksjon i indre kjønnsorganer
 • smertefulle menstruasjoner
 • brystsmerter/-ubehag
 • utstøting av innlegget (helt eller delvis) - (se avsnittet nedenfor om utstøting)
 • utflod fra kjønnsorganene
 • vektøkning

Mindre vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer

 • svimmelhet
 • sterk hårvekst på kroppen
 • hull (perforasjon) i livmoren (se også avsnittet nedenfor om hull (perforasjon) i livmoren)

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger:

Uregelmessige og mindre hyppige blødninger

Jaydess vil sannsynligvis påvirke menstruasjonssyklusen din. Det kan endre menstruasjonen din slik at du får sporblødninger (små blødninger), kortere eller lengre menstruasjonsblødninger, lettere eller kraftigere blødninger, eller ingen blødning i det hele tatt.

Du kan også få blødninger eller sporblødninger mellom menstruasjonene, særlig de 3-6 første månedene. Noen ganger kan blødningen i starten være kraftigere enn normalt.

Vanligvis vil du få en gradvis reduksjon i blødningsmengde og antall blødningsdager hver måned. Noen kvinner vil oppleve at menstruasjonsblødningene etter hvert forsvinner helt.

På grunn av hormonets virkning er det ikke sikkert at den månedlige veksten av livmorslimhinnen oppstår og det er da ingenting som skal ut som menstruasjon. Dette betyr ikke nødvendigvis at du har nådd overgangsalderen eller at du er gravid. Hormonnivåene dine forblir vanligvis normale.

Når innlegget tas ut, skal menstruasjonsblødningene dine raskt bli normale igjen.

Underlivsinfeksjoner

Hylsen som brukes til å sette inn Jaydess og Jaydess i seg selv er sterile. Til tross for dette er det en økt risiko for underlivsinfeksjon (infeksjoner i livmorslimhinnen eller i egglederne) ved innsetting og i de første 3 ukene etter innsetting av innlegget.
Underlivsinfeksjoner hos brukere av livmorinnlegg er ofte forbundet med seksuelt overførbare sykdommer. Risikoen for infeksjoner øker dersom du og din partner har flere seksualpartnere eller du har hatt bekkeninfeksjon tidligere.

Underlivsinfeksjoner må behandles umiddelbart.

Underlivsinfeksjoner slik som bekkeninfeksjon kan få alvorlige følger, og det kan påvirke fruktbarhet og øke risikoen for å bli gravid utenfor livmoren senere. I svært sjeldne tilfeller kan alvorlige infeksjoner eller blodforgiftning (en svært alvorlig infeksjon som kan være dødelig) oppstå kort tid etter innsetting.

Jaydess må tas ut dersom bekkeninfeksjoner oppstår flere ganger eller hvis infeksjonen er alvorlig og ikke blir bedre ved behandling.

Utstøting

Muskelkrammentrekningene i livmoren under menstruasjon kan noen ganger forskyve eller støte ut livmorinnlegget. Det er mer sannsynlig at dette forekommer hvis du er overvektig når du får satt inn et livmorinnlegg, eller har hatt kraftige menstruasjonsblødninger tidligere. Hvis livmorinnlegget er feilplassert, kan det hende at det ikke fungerer som forventet, og derfor øker risikoen for graviditet. Hvis livmorinnlegget blir utstøtt, er du ikke lenger beskyttet mot graviditet.

Mulige symptomer på utstøting er smerte og unormale blødninger, men Jaydess kan også støtes ut uten at du merker det. Siden Jaydess reduserer menstruasjonsblødningen, kan økt menstruasjonsmengde tyde på utstøting.

Det anbefales at du leter etter trådene med en finger, for eksempel når du dusjer. Se også avsnitt 2 “Advarsler og forsiktighetsregler” for hvordan du skal kontrollere at Jaydess er riktig plassert. Hvis det er tegn som tyder på utstøting eller du ikke kan føle trådene, må du bruke annet prevensjonsmiddel (som for eksempel kondomer) og snakke med helsepersonell.

Hull (perforasjon) i livmoren

Jaydess kan lage hull i eller trenge igjennom (perforere eller penetrere) livmorveggen under innsetting, selv om det ikke nødvendigvis oppdages før senere. Dersom Jaydess blir liggende utenfor livmorhulen har det ikke lenger effekt mot graviditet, og må fjernes så snart som mulig. Det kan være nødvendig med en operasjon for å ta ut Jaydess. Risiko for hull i livmoren er økt hos kvinner som ammer og hos kvinner som får livmorinnlegg satt inn før det har gått 36 uker etter fødselen. Risikoen kan i tillegg være økt hos kvinner med bakoverbøyd livmor (fiksert retrovertert livmor). Dersom du har mistanke om perforasjon søk råd hos helsepersonell umiddelbart og fortell dem at du har fått satt inn Jaydess, særlig dersom det ikke er vedkommende som har satt inn innlegget.

Cyster på eggstokkene

Siden prevensjoneffekten for Jaydess hovedsakelig skyldes lokal effekt i livmoren, fortsetter eggløsningen vanligvis som normalt mens du bruker Jaydess. Noen ganger kan det utvikles cyster på eggstokkene. I de fleste tilfellene er det ingen symptomer.

Ved en cyste på eggstokkene kan det være nødvendig med oppfølging av lege og i sjeldne tilfeller en operasjon, men vanligvis forsvinner de av seg selv.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Topp

5. Hvordan du oppbevarer Jaydess

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke åpne blisteret. Kun legen eller sykepleier skal gjøre dette.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret etter henholdsvis ”Utløpsdato” og ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Topp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Jaydess

Virkestoffet er levonorgestrel. Livmorinnlegget inneholder 13,5 mg levonorgestrel.

Andre innholdsstoffer er:

 • Polydimetylsiloksanelastomer
 • Kolloidal vannfri silika
 • Polyetylen
 • Bariumsulfat
 • Svart jernoksid (E 172)
 • Sølv

Hvordan Jaydess ser ut og innholdet i pakningen

Jaydess er et T-formet intrauterint innlegg (livmorinnlegg). Den vertikale delen av T-skjelettet inneholder en beholder med levonorgestrel. To uttakstråder er festet i øyet som sitter på den nedre enden av den vertikale delen. Den vertikale delen inneholder i tillegg en sølvring som sitter nær de horisontale armene og som er synlig ved ultralydundersøkelse.

Pakningsstørrelser:

 • 1 x 1 intrauterint innlegg.
 • 5 x 1 intrauterint innlegg.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Sverige

Tilvirker
Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku
Finland

Dette legemidlet er godkjent i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde med følgende navn:

 • Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Island, Irland, Italia, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal, Romania, Spania, Sverige: Jaydess
 • Estland, Latvia, Litauen: Fleree

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.04.2023

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Andre informasjonskilder

Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne koden som er inkludert i dette pakningsvedlegget, ytre emballasje eller pasientkortet med en smarttelefon. Den samme informasjonen er også tilgjengelig på følgende URL: www.pi.bayer.com/jaydess/dk-is-no og på nettsiden til www.legemiddelverket.no.