Imprint

Ansvarlig utgiver:
Bayer AS
Postboks 193
NO – 1325 Lysaker
Norge

Telefon: + 47 23 13 05 00
E-post: sentralbord.norge@bayer.com

Registrert kontor:  Drammensveien 288, 0283 Oslo
Org.nr: 911268647


Copyright © Bayer AS og Bayerkonsernet
Avbildede personer på nettsiden er modeller.