Imprint

Publicat de:
Bayer SRL

Bayer SRLȘos. București – Ploiești nr. 1A,
clădire B, etaj 1, sector 1, 013681 București, România

Telefon: 021.529.5900
E-mail: reception_romania@bayer.com

Cod unic de înregistrare fiscală: RO9275030
Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997
Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON
© Drepturi de autor 2020